MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ái Mộ

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 298, Ngọc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Phạm Thị Hải Vân

Liên hệ: 0438273601| Email: c2aimo@longbien.edu.vn
FB: facebook.com/THCSAIMO